Home Ekonomi Aksigorta, kar dağıtımı yapmayacak

Aksigorta, kar dağıtımı yapmayacak

by karkafalar

Aksigorta A.Ş’de kar dağıtımı yapmama kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PwC) tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 189.396.766 TL dönem net karı elde edilmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 26.11.2021 tarih 2021/25 sayılı genelgesine istinaden sigorta reasürans ve emeklilik şirketlerinin 2021 yılı finansal sonuçları üzerinden yapılacak kar dağıtımları sermaye yeterlilik rasyosunu yüzde 135’inin altına düşürmeyecek şekilde sınırlandırmıştır. Şirketimizin 2021 yılı finansal tablolarına göre hesaplanan sermaye yeterlilik rasyosunun, bahse konu genelgeyle belirlenen asgari yüzde 135 seviyesinin altında sonuçlanması nedeniyle SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun 29 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2021 olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment