Home Ekonomi Alkim Alkali Kimya, kar payı dağıtacak

Alkim Alkali Kimya, kar payı dağıtacak

by karkafalar

Alkim Alkali Kimya A.Ş, kar payı dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ana ortaklığa ait 248.125.334 TL net dönem karı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 169.275.182,86 TL net dönem karı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 8.463.759,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, 1. kar payı matrahı olan TMS/TFRS’ye göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 240.111.574,86 TL üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunun Kar Payı Tebliği’ne (II-19.1) uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 48.022.314,97 TL’nin birinci kar payı olarak nakit dağıtılmasına, yönetim kuruluna TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.206.085,68 TL nakit kar payı verilmesine, 2. kar payı olarak net dağıtılabilir dönem karından 71.380.167,14 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. Maddesine göre 11.310.856,78 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Toplamda hissedarlara nakit kar payı olarak brüt 119.402.482,11 TL, net 107.462.233,90 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine yüzde 79,6017 nispetinde ve 0,796017 TL brüt, yüzde 71,6415 nispetinde ve 0,716415 TL net nakit temettü ödenmesine,
bu hususların genel kurulun onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment