Home Dijital Gazete Değerli metaller ve stratejik değerlendirme

Değerli metaller ve stratejik değerlendirme

by karkafalar

Ekonomik büyüme riskleri… Fed, Ukrayna krizinin enflasyonu yükseltip ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğinden endişe ediyor. ABD’de enflasyon son kırk yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam ederken, Fed’in önceliği ise enflasyonun yerleşmesini önlemek. Bu hikaye Ukrayna krizinden önce de ağırlıklıydı, ancak riskler hem büyümeyi tehdit edici hem de enflasyonu aşırı ısındırıcı bir noktaya geldi. Bu enflasyon etkisinin hem gıda, hem de enerji tarafından beslenmesi ve çok daha uzun süre kalıcı etki bırakması muhtemel.

 

Altın/bakır rasyosu… Bu noktada rasyolardaki olası düzeltme hareketleri de pozisyonlanmalarda geniş vadeli önemli fırsatlar verebilir. Altın, yatırımcılar tarafından en güvenli varlıklardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, ekonomik ve jeopolitik sıkıntı zamanlarında genel olarak iyi performans gösterme eğilimindedir ve bu da onu korkunun önde gelen bir göstergesi haline getirir.

 

Altın/bakır oranı, altının piyasa fiyatının bakırın piyasa fiyatına bölünmesiyle hesaplanır. Bakır endüstriyel bir metaldir ve buna olan yüksek talep, ekonominin büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bakır ve altının farklı kullanımları, bakır ve altının oranının küresel büyümenin doğru bir barometresi olarak hareket etmesine izin verdi. Altının bakırdan daha pozitif olması oranın yükselmesine neden olmakta ve bu da küresel yatırımcının risk alma iştahının düşük olduğunu göstermektedir. Altın-bakır oranındaki düşüş, gelecekteki ekonomik büyüme beklentilerinin yükseldiğinin bir işareti olarak görülebilir. Bloomberg terminalinde 30 yıllık altın/bakır oranı grafiğine baktığımızda, piyasadaki ekonomik gerilemenin artış dönemlerinde arttığı, büyüme dönemlerinde ise ekonominin iyi performans gösterdiği gözlemleniyor. Şu anda rasyonun sisli ekonomik görünüme rağmen düşmesi ise emtia arzının tehlikeye girmesiyle alakalı. Altın bu risk modunda endüstriyellere göre ucuz kalıyor denebilir.

 

sg2022030644145

Altın ve bakır rasyosu.. Kaynak: Bloomberg

 

Merkez bankası rezervleri… Merkez bankaları 2021’de 2020 toplamından %82 daha yüksek 463 ton altın biriktirdi ve küresel rezervleri yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Satın alma hızı ikinci yarıda yavaşladı ve dördüncü çeyrekte yıllık %22’lik bir düşüş yaşandı. Rusya’nın altın rezervleri şu anda toplam rezervlerinin %18’ini oluşturuyor. Rusya Merkez Bankası stratejik bir şekilde uzun süredir altın alıyor. Şu anda döviz rezervlerine erişim mümkün olmadığından teorik olarak satılabilecek rezerv olarak altınlar kaldı. Ancak, bu rezervler yaptırımlar nedeniyle iç piyasaya satılabilir.

 

1646569242018

Merkez bankalarının ton cinsinden yıllık net alımları… Merkez bankaları altın talebi 2021’de on yılın en düşük seviyesinden toparlandı… Kaynak: Metals Focus, Refinitiv GFMS, Dünya Altın Konseyi

 

Altın bir koruma aracı olarak görüldüğünden, Merkez Bankası’nın jeopolitik risklerin artacağını ve altın fiyatlarının yükseleceğini varsaydığı varsayılabilir. Değerli metalin bir değer saklama aracı olarak en güncel uluslararası standardına sahip olması nedeniyle, zaman zaman herhangi bir savaş durumunda altın öne çıkıyor. Sonuç olarak altın, stratejik bir rezerv tutma aracıdır. Enflasyon döneminde altın rezervlerinin artırılması daha uygun iken, enflasyonun düştüğü dönemlerde rezervlerin azaltılması daha uygun olabilir. Aksi takdirde Merkez Bankaları paranın fırsat maliyetinden yararlanamaz. Ancak genel olarak, böyle bir varsayım yoktur. Bankanın kendi politikasına göre değişiklik gösterebilir.

 

Sonuç? 2021’deki geniş alım yelpazesi, rezerv varlık olarak altına yönelik hala önemli bir iştah olduğunu gösterdi. Çok sayıda gelişen piyasa merkez bankası, altın satın aldı.  Merkez bankaları altın konusunda olumlu olmaya devam ederken, geçen yıla göre aşağı yukarı aynı sayıda merkez bankasının altın alması bekleniyor. Altının kriz dönemlerinde gösterdiği performans, merkez bankalarının altın tutmasının bir numaralı nedeni haline geldi. Merkez bankaları da son yıllarda geleneksel olmayan varlık sınıflarına giriyor. Bu tip makroekonomik belirsizliklerde arz ve talebin nasıl etkileneceğini net olarak görebilmek çok zordur. Ekonomik şok ve arz kesintileri hemen hemen tüm emtia grubunun yükselmesine neden olacağı gibi, enflasyon üzerinde yukarı doğru baskıların artacak olması korunma amaçlı pozisyonlanmalara olan talebi de artıracaktır.

Kaynak Tera Yatırım-Enver Erkan
Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment