Derimod'ta bedelli sermaye artırımı

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Esas sözleşmenin 'Sermaye ve hisse senetleri' başlıklı 6. ve 'Sermayenin artırılması' başlıklı 8. maddelerinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 135.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
arttırılan 27.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 2.700.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkının kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için sermaye artırımı süresince Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye ve aracılık sözleşmesinin Derimod paylarına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun şirketimiz adına Ümit Zaim ve Murat Zaim ile Fulya Kaşıkçı'dan herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması için yetkili kılınmalarına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma