Home Ekonomi Deva Holding kar dağıtacak

Deva Holding kar dağıtacak

by karkafalar

Deva Holding A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.170.087.476,52 TL, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen DEVA Holding A.Ş’nin bireysel mali tablolarına göre vergi sonrası 1.175.529.699,37 TL net karla sonuçlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı, tüm ilgili yasal düzenlemeler, şirket esas sözleşmesinin 20. maddesi ve 15.04.2019 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak 2021 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem karının yaklaşık yüzde 2,56’sına (çıkarılmış sermayenin yüzde 15’ine) denk gelen 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kar payına tekabül eden birinci ve ikinci kar payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL tutarındaki karla şirket esas sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek karın 11.04.2022 tarihi itibariyle dağıtılmasının yapılacak olan 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerine teklif edilmesine karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment