Home Ekonomi Döktaş’tan bedelli sermaye artırımı

Döktaş’tan bedelli sermaye artırımı

by karkafalar

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş’de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Ana sözleşmemizin 6. maddesinin (Ek-1) yönetim kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 116.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yaklaşık yüzde 40 oranında (46.000.000 TL) artırılarak 162.000.000 TL’ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 Türk Lirası nominal değerli pay için 1 Türk Lirası üzerinden) kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine, söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için Sibel Binici ve Meryem Cindoruk’un yetkili kılınmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment