Pergamon Status'te kar payı dağıtımı

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş'de kar payı dağıtılacak.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş'de kar payı dağıtılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

''1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait mali tablolar ile Aren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması tarafından tanzim edilen bağımsız denetim raporunun incelenmesi sonucunda TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden 8.928.908 TL vergi sonrası net kar, VUK kayıtlara göre ise 9.068.274,70 TL net dönem karı elde ettiği görülerek SPK tebliğlerine uygun şekilde TFRS/TMS'ye göre hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından 371.250 TL ortaklara birinci kar payı, 7.367.495 TL ortaklara ikinci kar payı, 1.190.163 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesi, ortaklara ödenecek kar payları toplamı olan 7.738.745 TL'nin tamamının nakden ödenmesi, yukarıda yer alan kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde VUK kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 7.738.745 TL kar payı ile genel kanuni yedek akçe tutarı olan 1.190.163 TL'nin 9.068.274,70 TL cari yıl kazançlarından karşılanması ve kar payının ödeneceği tarihin 2020 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurulda karar verilmesine ilişkin teklifin sunulmasına karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma