Home Ekonomi Pınar Et, kar payı dağıtacak

Pınar Et, kar payı dağıtacak

by karkafalar

Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş, kar dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”2021 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Tebliği’ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2021 yılı net dönem karı olan 146.909.842 TL’den yasal sınırına ulaşması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmayarak net dağıtılabilir dönem karı 146.909.842 TL olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan dağıtılabilir kar üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 275.560 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir karın yüzde 20’sine tekabül edecek şekilde 29.437.080 TL tutarında ortaklara birinci kar payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden esas sözleşmedeki yüzde 5 oranını aşmamak üzere yönetim kurulu tahsisatı ayrılması, kalan tutardan çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara yüzde 3 oranını aşmamak üzere kar payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden de birinci kar payı tutarı ile birlikte toplam net tutarı nominal çıkarılmış sermayemizin (43.335.000 TL) yüzde 180’ini bulacak şekilde 57.232.920 TL tutarında ortaklara ikinci kar payı dağıtılması (Birinci ve ikinci kar payının toplam net tutarı 78.003.000 TL), 9.365.343 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarının olağan genel kurulun tasvibine sunulması teklif edilmiştir. 1 TL’lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 1,8000 TL tutarında nakit kar payı ödemesi yapılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment